Dlaczego w Australii jest tak wiele silnie jadowitych zwierząt?

Australia jest domem dla niektórych z najbardziej zabójczych stworzeń na Ziemi. Od węży, przez pająki, po przerażające stworzenia morskie – ten kontynent ma wszystko.

Na świecie jest wiele niebezpiecznych zwierząt. Niektóre są niebezpieczne, ponieważ roznoszą choroby, np. komary, które mogą przenosić malarię. Inne są niebezpieczne, ponieważ mają śmiertelny jad, jak niektóre rodzaje węży.

Ale Australia jest krajem, w którym jest najwięcej śmiertelnie niebezpiecznych zwierząt.  Co najbardziej imponujące, Australia jest domem dla 20 z 25 najbardziej jadowitych węży na świecie. Najbardziej jadowity wąż świata, tajpan pustynny, nie występuje nigdzie indziej na Ziemi. Przenosi on wystarczająco dużo jadu w jednym ukąszeniu, aby zabić szacunkowo 250 000 myszy. Ale dlaczego Australia ma tak wiele silnie jadowitych zwierząt?

Cofnijmy się w czasie

Po pierwsze, musimy cofnąć się o 180 milionów lat. W tym momencie historii Afryka, Ameryka Południowa, Indie, Australia i Antarktyda były połączone.

Ta masa lądowa stopniowo się rozchodziła, przy czym jako pierwsze oddzieliły się Afryka i Ameryka Południowa, a 40 milionów lat później Indie i Madagaskar. Australia i Antarktyda ostatecznie rozdzieliły się około 100 milionów lat temu. Dziś jadowite węże występują we wszystkich tych miejscach z wyjątkiem Antarktydy, gdzie jest zbyt zimno, by mogły żyć.

Uważa się, że na połączonym obszarze lądowym występowała kiedyś populacja przodków jadowitych węży. Oddzieliły się one, gdy masy lądowe się rozdzieliły. Podczas gdy na innych kontynentach występuje kilka rodzajów węży, węże australijskie należą prawie w całości do jednej grupy – elapidów. Jest to grupa węży, które za pomocą kłów wstrzykują jad swoim ofiarom. Inne kontynenty mają kilku przodków, którzy mogą, ale nie muszą być jadowici, ale 140 gatunków węży lądowych i 30 morskich w Australii wyewoluowało od jednego jadowitego przodka. Jakie inne gatunki zwierząt żyją w Australii? Poznaj je: https://www.wczasowa.pl/jakie-zwierzeta-mieszkaja-w-australii-jakie-gatunki-mozesz-spotkac

Ewolucja

Wyobraź sobie węża, który używa jadu do zabicia swojej ofiary. Gdyby wszystkie węże miały jad o tej samej sile działania, byłyby w stanie zabić tylko ofiary określonego typu lub wielkości. Ale zazwyczaj istnieją różnica w sile jadu, jaki posiada każdy z węży. Ta różnorodność jest jak ludzie mający różny wzrost lub różnej wielkości stopy.

Zatem wąż z nieco silniejszym jadem będzie w stanie zabić ofiarę, której inne węże nie są w stanie. Będzie mógł zjeść więcej, wystarczająco dużo, aby przeżyć i rozmnożyć się, przekazując silny jad swojemu potomstwu.